வெள்ளை இணைக்கப்பட்ட அலுமினா

வெள்ளை இணைக்கப்பட்ட அலுமினா

சீனாவில் பெரிய வெள்ளை அலுமினியம் ஆக்சைடு உற்பத்தியாளர் போன்று, அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் அனைத்து மீது BOSUN விற்பனை தரமான வெள்ளை அலுமினியம் ஆக்சைடு

விசாரனை இப்போது
  • * கேப்ட்சா: தேர்ந்தெடுக்கவும் ஹார்ட்

WhatsApp Online Chat !