Sandblästring Media Marknadens storlek förväntas uppgå till 441.900.000 USD 2023

2016/08/15

Sandblästring Media Marknadens storlek förväntas växa med 6,5% årlig tillväxt från 2016 till 2023. Den globala sandblästring mediemarknaden storlek, volymmässigt, är inställd på att växa knappt 6% årlig tillväxt. USA sandblästring mediemarknaden storlek är att överstiga 96 miljoner USD 2023.
Robotsprängsystem alltmer antas för att öka omfattningen av sandblästring mediemarknaden storlek i områden där kvalitetskontroll behov inte räckte av standardiserade automationslösningar. Industrier inklusive flyg-, bil-, medicinska och konsumentelektronik utnyttja denna utrustning för flera tillämpningar, inklusive borttagande av material, stress relief, formrengöring, ytbehandling, beläggning avlägsnande och kulblästring.
Valfria funktioner som erbjuds som servostyrd vridläges, automatiserad mediaflödeskontroll, automatisk blast tryckreglering, roterande lans kapacitet, insamling anpassade uppgifter, rapportgenerering, automatisk återställning kommer sannolikt att driva efterfrågan. US sandblästring marknaden materialstorlek beräknas överstiga 96 miljoner USD år 2023.
Sandblästrings media marknadstillämpningar innefattar användning av slipmedel för att skära, rugga, släta, rena eller polera ytor, eller för att avlägsna material för att modifiera ytdimensionerna eller former. Dessutom är dessa slippartiklar också används i belagda och bundna former i flera tillämpningar, inklusive polering, skärning, ytbehandling, och slipning. Branscher som konstruktion, fordons-, flyg- och industri är de stora slutanvändningsområdena.

Viktiga insikter från rapporten är:

  • Aluminiumoxid abrasiv blästring marknaden svarade för mer än 10% av den andel industrin i 2015 och förväntas växa på 7,2% årlig tillväxt från 2016 till 2023. Det är föredraget för specialiserade applikationer, i vilka en speciell ytfinish erfordras som motiverar den extra kostnaden.
  • Stålkulor och grus förväntas få betydande industri andel 2016-2023 på grund av omfattande användning inom blästring sektorn för avlägsnande av glödskal, och måla och rost från stålytor.
  • Silica sandblästring media marknadsandel dominerade den globala konsumtionen 2015. Detta krav härrör främst från Asien, där materialet finner omfattande användning på grund av frånvaron av regler som liknar dem som ses i viktiga europeiska länder, samt lägre pris jämfört med alternativa material.
  • Asia Pacific sandblästring mediemarknaden andel var över 45% år 2015. Betydande kapitalvaror sektor och växande utgifter infrastruktur är gynnsamt för regionen.

Skicka ditt meddelande till oss:

Förfrågan nu
  • * CAPTCHA: Välj den hjärta


Post tid: Aug-15-2016
Förfrågan nu
  • * CAPTCHA: Välj den bil

WhatsApp Online Chat !